Ofe­ru­je­my opra­wę prac: dy­plo­mo­wych, li­cen­cjac­kich, ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich. Opra­wy twar­de do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach: czar­na, nie­bie­ska, zie­lo­na i bor­do­wa.

Waż­ne! Dru­ku­jąc u nas pra­cę za­pła­cisz mniej za jej opra­wę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *