Projekty graficzne

Chcesz stworzyć imponujący i przyciągający uwagę projekt graficzny? Kluczem do sukcesu jest zrozumienie podstawowych zasad projektowania, które pozwolą Ci to osiągnąć. 

Strony internetowe

Projekt i wdrożenie stromy internetowej www.citcom.pl

Postęp technologiczny i związany z nim szybki przyrost użytkowników urządzeń mobilnych sprawił, że rozwiązania stosowane w projektowaniu witryn internetowych, które królowały jeszcze kilka lat temu dziś odchodzą do lamusa. Analiza ruchu na stronie, skuteczność biznesowa oraz interfejs maksymalnie przyjazny użytkownikowi to główne wyznaczniki tych zmian. Jakie są trendy i dobre praktyki wśród web designerów w 2019 roku dowiesz się zlecając stronę www w drukmedia.

Oprawa prac ma­gi­ster­skich, dy­plo­mo­wych i inży­nier­skich

Ofe­ru­je­my opra­wę prac: dy­plo­mo­wych, li­cen­cjac­kich, ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich. Opra­wy twar­de do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach: czar­na, nie­bie­ska, zie­lo­na i bor­do­wa.

Waż­ne! Dru­ku­jąc u nas pra­cę za­pła­cisz mniej za jej opra­wę

citcom.pl

Opracowanie graficzne logo. Logo to jeden z najważniejszych filarów każdej firmy.

elFotografo.pl

Opracowanie graficzne logo. Logo to jeden z najważniejszych filarów każdej firmy.